Teenused

Pakume igale kliendile professionaalset ja kvaliteetset teenindust kõigis raamatupidamise ja finantsarvestusega seotud küsimustes. Täpsete ja veatute arvestuste tagamiseks kasutame programme MeritAktiva ja MeritPalk.

Meie põhiteenuste hulka kuuluvad:

 • Raamatupidamine

  • jooksev raamatupidamine
  • eelmiste perioodide korrastamine
  • raamatupidamise sisseseadmine
  • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
  • algdokumentide kontrollimine ja töötlemine
  • müügiarvete koostamine
  • müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros
  • ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros
  • sularahaarvestus (kassa sissetuleku- ja väljaminekuorderid)
  • põhivahendite arvele võtmine ja mahakandmine, amortisatsiooni arvestamine
  • laoarvestuse pidamine
  • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
  • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
  • bilansi ja kasumiaruannete koostamine
  • aastaaruannete koostamine
  • komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine
  • muude aruannete koostamine vastavalt kliendi soovile

  Küsi pakkumist kohe!

 • Personaliarvestus

  • töötajate igakuine töötasude arvestamine
  • lisatasude ja preemiate arvestamine
  • puhkusetasude ja hüvitiste arvestamine
  • töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
  • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
  • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
  • töötasude ja maksude ülekandmine
  • töölepingute ja juhatuse liikme lepingute koostamine
  • lepingute muutmise ja lõpetamise vormistamine

  Küsi pakkumist kohe!

  Äriplaanide koostamine

  • personaalsed konsultatsioonid
  • äriidee tasuvuse kontrollimine
  • äriidee kirjelduse ja arengukava koostamine
  • riskide ja nende vähendamise võimaluste väljatoomine
  • rahavoogude prognoos koos tasuvusanalüüsiga
  • SWOT-analüüs (tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja ohtude hindamine)
  • konkurentide analüüsi läbiviimine
  • tervikliku ja valmis äriplaani esitlemine

  Küsi pakkumist kohe!